Jeff Ibbo - 75 års interview

Dengang jeg var ung, der havde man den opfattelse at kunst, det skulle man have. Og det var også noget, man skulle fremme. Men det er det jo ikke i dag. Kunstner, så er du nasserøv ikke? Hvis ikke du, som ung, slet ikke kan tjene en milliard, ikke? Og det kan vi ikke alle sammen.

Jeff Ibbo - 75 years interview

When I was young, art was a must in society. And it was also something you should promote. But it's not like that today. If you are an artist today, then you are a beggar, right? If not you can earn a billion, as a young man, right? And not everyone can do that.

Kristian von Hornsleth om ARTMONEY

God kunst er noget som for eksempel artmoney. Det er et projekt, man ikke rigtigt kan finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller dårligt. Det generer mig på en god måde

Kristian von Hornsleth on ARTMONEY

Good art is something such as artmoney. It is a project, you cannot really figure out. I cannot decide whether it is good or bad. It bothers me in a good way

Artmoney Worldwide - Karen og Anne-Mette

Vi håber at vi gennem vores udstillinger kan brede kendskabet til artmoney ud over hele verden til glæde og gavn for mange. Det er da utroligt, hvor megen kreativitet der kan udfoldes på 12 x 18 cm, ik!

Artmoney Worldwide - Karen and Anne-Mette

We hope that through our exhibitions we can spread awareness of artmoney all over the world to the benefit of many. It's amazing how much creativity can be unfolded 12 x 18 cm, right!

Mig, jeg selv og artmoney

Jeg har altid været glad for at tegne og male. Som ethvert barn. Men jeg er aldrig holdt op. I modsætning til de fleste børn.

Me, myself and artmoney

I have always been drawing and painting. Like any other kid. But I never stopped. Unlike most kids.

Månedens virksomhed - Flügger Franks Farver

Lad hjertet styre dit liv og din gøren og giv plads til, at nogle mennesker tænker anderledes end dig. Prøv at forstå dine medmennesker, for det kan være berigende for dig. Fjern alt det der hedder mistro og frem glæden ved vores forskellighed. Lev dit liv og forfølg din drøm men ikke på andres bekostning

Shop of the Month - Flügger Franks Farver

Let the heart rule your life and your deeds, and give space to people that think differently from you. Try to understand your fellow humans, it can be rewarding for you. Remove everything that is called distrust and embrace our diversity. Live your life, and pursue your dream, but not at the expense of others

Pages