Artmoney Worldwide - Karen og Anne-Mette

Vi håber at vi gennem vores udstillinger kan brede kendskabet til artmoney ud over hele verden til glæde og gavn for mange. Det er da utroligt, hvor megen kreativitet der kan udfoldes på 12 x 18 cm, ik!

Artmoney Worldwide - Karen and Anne-Mette

We hope that through our exhibitions we can spread awareness of artmoney all over the world to the benefit of many. It's amazing how much creativity can be unfolded 12 x 18 cm, right!

Mig, jeg selv og artmoney

Jeg har altid været glad for at tegne og male. Som ethvert barn. Men jeg er aldrig holdt op. I modsætning til de fleste børn.

Me, myself and artmoney

I have always been drawing and painting. Like any other kid. But I never stopped. Unlike most kids.

Månedens virksomhed - Flügger Franks Farver

Lad hjertet styre dit liv og din gøren og giv plads til, at nogle mennesker tænker anderledes end dig. Prøv at forstå dine medmennesker, for det kan være berigende for dig. Fjern alt det der hedder mistro og frem glæden ved vores forskellighed. Lev dit liv og forfølg din drøm men ikke på andres bekostning

Shop of the Month - Flügger Franks Farver

Let the heart rule your life and your deeds, and give space to people that think differently from you. Try to understand your fellow humans, it can be rewarding for you. Remove everything that is called distrust and embrace our diversity. Live your life, and pursue your dream, but not at the expense of others

Månedens kunstner - Anne Juul Christophersen

Det har altid været en drøm for mig, at jeg kunne arbejde hjemmefra, så jeg ikke skulle stå op om morgenen og tage på et arbejde, blot for at tjene penge. Jeg har altid villet være min egen chef. I dag arbejder jeg kun med min kunst og med Kunstskolen Annes Atelier

Artist of the Month - Anne Juul Christophersen

It has always been a dream for me that I could work from home so I would not need get up in the morning and take a job just to make money. I always wanted to be my own boss. Today I work only with my art and the art school “Annes Atelier”

Månedens kunstner - Lise Eiler

Jeg er mor. Jeg har en datter på 13 og en søn på 11. Jeg er underviser og har timer med både børn og unge på mit værksted. Jeg er en iværksætter eller igangsætter, der får energi af at være sammen med andre mennesker og elsker at arrangere fester og andre sociale arrangementer - og deltage i samme.

Artist of the Month - Lise Eiler

I am the mother. I have a daughter of 13 and a son of 11. I am a teacher and have classes with children and young people at my studio. I am an entrepreneur or initiator that gets energy from being with other people and loves to organize parties and other social events - and participate in the same.

Pages