En bytur i København med Paul Hartvigson

Paul Hartvigson er en erfaren by-guide med stærk personlighed og en bred viden om Københavns historie

A city tour of Copenhagen with Paul Hartvigson

Paul Hartvigson is an experienced tour guide with a strong personality and deep knowledge of Copenhagen

Månedens artmoney kunstner - Rikke Darling

Det der startede med at være et samfundssyn for mig og et syn på mennesket og kvinden, det er nok mere blevet et natursyn for mig nu. Hvor jeg er interesseret i biologien. Biologien i os og biologien omkring os.

Artist of the Month - Rikke Darling

What started out as a form of view on society and women for me, it has probably become more a view of nature for me now. I am interested in biology. The biology within us, and the biology around us.

Månedens artmoney kunstner - Martin Silz

Første gang jeg hørte om artmoney, tænkte jeg YES, det er en fed ide. Så er der gået nogle år, inden jeg fik meldt mig ind. Men jeg har altid følt, at det var en fantastisk ide i flere planer.

Artist of the Month - Martin Silz

The first time I heard about artmoney, I thought YES, it's a great idea. Then some years past before I finally signed up. But I have always felt that it was a great idea on several levels.

Nordisk Brænderi - interview med Anders Bilgram

Så begyndte vi at sende en masse af sted til konkurrencer. Det er så endt med, at vi har fået 16 medaljer og anerkendelser internationalt på et år. Og vi blev kåret til ”Destilleri of the Year” i Berlin sidste år med deltagelse fra hele verden. 

Nordic Distillery - interview with Anders Bilgram

Then we started submitting to a lot of competitions. It's so ended up that we've got 16 medals and rewards Internationally within a year. And we won the title as "Distillery of the Year" in Berlin last year with participation from all over the world.

Jeff Ibbo - 75 års interview

Dengang jeg var ung, der havde man den opfattelse at kunst, det skulle man have. Og det var også noget, man skulle fremme. Men det er det jo ikke i dag. Kunstner, så er du nasserøv ikke? Hvis ikke du, som ung, slet ikke kan tjene en milliard, ikke? Og det kan vi ikke alle sammen.

Jeff Ibbo - 75 years interview

When I was young, art was a must in society. And it was also something you should promote. But it's not like that today. If you are an artist today, then you are a beggar, right? If not you can earn a billion, as a young man, right? And not everyone can do that.

Pages