JOIN artmoney

Jo flere vi er, des bedre!

JOIN artmoney

The more we are, the better!

artmoney er kunst

Kampen for anerkendelse af artmoney som kunst fortsætter…

artmoney is art

The struggle for recognition of artmoney as art continues...

Barberen fra Bulgarien

Først må man være i stand til at føle skønheden indefra, bagefter ses den udenpå. Vores job som frisører er ganske enkelt at fremhæve den naturlige skønhed

Balkan Barber

First we have to be able to feel beauty from inside, and then outside. Our job as hairdressers is simply to enhance the natural of way of beauty

Anholt Kro - Hans og hans hund

Jeg havde bemærket, at Anholt Kro accepterede artmoney som delvis betaling. Derfor opsøgte jeg krofatter, Hans, for at forhøre mig, om det virkelig var sandt.

Anholt Inn - Hans and his dog

I had noticed that Anholt Inn accepted artmoney as part payment. So, I contacted the owner of Anholt Inn, Hans, to find out if it was really true.

En bytur i København med Paul Hartvigson

Paul Hartvigson er en erfaren by-guide med stærk personlighed og en bred viden om Københavns historie

A city tour of Copenhagen with Paul Hartvigson

Paul Hartvigson is an experienced tour guide with a strong personality and deep knowledge of Copenhagen

Pages