Månedens artmoney kunstner - Martin Silz

Første gang jeg hørte om artmoney, tænkte jeg YES, det er en fed ide. Så er der gået nogle år, inden jeg fik meldt mig ind. Men jeg har altid følt, at det var en fantastisk ide i flere planer.

Artist of the Month - Martin Silz

The first time I heard about artmoney, I thought YES, it's a great idea. Then some years past before I finally signed up. But I have always felt that it was a great idea on several levels.

Nordisk Brænderi - interview med Anders Bilgram

Så begyndte vi at sende en masse af sted til konkurrencer. Det er så endt med, at vi har fået 16 medaljer og anerkendelser internationalt på et år. Og vi blev kåret til ”Destilleri of the Year” i Berlin sidste år med deltagelse fra hele verden. 

Nordic Distillery - interview with Anders Bilgram

Then we started submitting to a lot of competitions. It's so ended up that we've got 16 medals and rewards Internationally within a year. And we won the title as "Distillery of the Year" in Berlin last year with participation from all over the world.

Jeff Ibbo - 75 års interview

Dengang jeg var ung, der havde man den opfattelse at kunst, det skulle man have. Og det var også noget, man skulle fremme. Men det er det jo ikke i dag. Kunstner, så er du nasserøv ikke? Hvis ikke du, som ung, slet ikke kan tjene en milliard, ikke? Og det kan vi ikke alle sammen.

Jeff Ibbo - 75 years interview

When I was young, art was a must in society. And it was also something you should promote. But it's not like that today. If you are an artist today, then you are a beggar, right? If not you can earn a billion, as a young man, right? And not everyone can do that.

Kristian von Hornsleth om ARTMONEY

God kunst er noget som for eksempel artmoney. Det er et projekt, man ikke rigtigt kan finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller dårligt. Det generer mig på en god måde

Kristian von Hornsleth on ARTMONEY

Good art is something such as artmoney. It is a project, you cannot really figure out. I cannot decide whether it is good or bad. It bothers me in a good way

Artmoney Worldwide - Karen og Anne-Mette

Vi håber at vi gennem vores udstillinger kan brede kendskabet til artmoney ud over hele verden til glæde og gavn for mange. Det er da utroligt, hvor megen kreativitet der kan udfoldes på 12 x 18 cm, ik!

Artmoney Worldwide - Karen and Anne-Mette

We hope that through our exhibitions we can spread awareness of artmoney all over the world to the benefit of many. It's amazing how much creativity can be unfolded 12 x 18 cm, right!

Pages