Herren, min styrke, mit skjold / Sl 28,7a

Serial no.: Holger Madsen-2021-027
owned by Holger Madsen
  • Style: Other
  • Color: Other
  • Material: Poetry
  • Thickness: Below 2 mm

Et mantra-egnet meditations-ord fra Davids Salme 28.
Her noteret med håndskrift på genbrugs-karton fra en tomat-bakke. 
Kartonens bund var næsten i artmoney-format, og det kom til at passe perfekt ved at tilføje en ganske smal kant fra side-væggene. 
Kanterne fungerer fint som indramning, hvilket jeg har understreget ved at male dem gule. 
Ellers står kartonen som den var ... hverdagens minimale æstetik passer udmærket til et bibelsk mantra og almindelig håndskrift. 

Jeg har også lavet en melodi dertil, så mantraet bliver sangbart ... jvf. anden del af vers 7

Ved køb medfølger pr mail
en mp3 lydfil, så man hurtigt
kan lære melodien. 

Overskud ved salg går til ChildrensBibleArt 
Se også: 
artmoney.org/users/childrensbibleart

Price: USD 50.00
Shipping fee: USD 5.00