I skal forkynde hans guddomsmagt. Melodi Holger Madsen 2020

Serial no.: I skal forkynde hans guddomsmagt HM 2020.04.18
owned by Holger Madsen
  • Style: Other
  • Color: Blue
  • Material: Music
  • Thickness: Below 2 mm

I skal forkynde hans guddomsmagt 
Pentaton melodi til 1 Pet 2,9 B 

Noder er noteret i koordinatsystem: 
Y aksen er de sorte tangenter, 
noteret med stigende tonehøjde; 
X aksen er tid, noteret i læseretning. 
Tonernes varighed er angivet som tykkelse, i størrelse 1-4. 

Ved køb medfølger en lydfil pr. mail, så man hurtigt kan lære melodien. 

Support for 
ChildrensBibleAr
t

Price: USD 50.00
Shipping fee: USD 5.00