CPH Art Space - ARTMONEY

Indbydelse til at udstille ARTMONEY på kunstmessen, CPH Art Space (english text below)

Artmoney lejer en stor stand på den prestigefyldte kunstmesse, CPH Art Space, og nu er der åbent for TILMELDING!

Artmoney-standen er placeret ved indgangen til kunstmessen, hvor vi ser frem til at møde gæsterne både når de kommer ind, samt når de forlader messen.

2021 markerer det fjerde år for deltagelse, så vi ved, hvad vi kan forvente - mange besøgende, meget salg og masser af samtaler om kunst!

I år er temaet ÅBENT, og hver kunstner vil blive udstillet individuelt blandt de mange kunstpengekunstnere i dette gruppeshow.

Vi ses på CPH Art Fair den 13.-15. august, 2021.

Docken, Færgehavnsvej 35, København

Læs mere om CPH Art Space her: www.cphartspace.dk

 

Sådan gør du:

Du kan deltage med 10 artmoney, som du sender til: (Deadline 10. August)

Lars Kræmmer

Krpr. Sofies Vej 7, 3th

2000 Frederiksberg

Eller bring dem til mit atelier på Esromgade 15, rum 1306 efter aftale.

 

Prisen for deltagelse er kr. 375 inkl. moms. Beløbet dækker bl.a. pladsleje og returforsendelse. Der opkræves ingen kommission ved salg af artmoney.

Beløbet bedes indbetalt til Artmoney.org på:

Mobile Pay: 24251777

Eller, hvis du ikke har Mobile Pay til:

Netbank:

Reg.nr.: 2107, Kontonummer.: 6268112314

Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen!

 

Tanken med udstillingen er, at demonstrere mangfoldigheden i det kunstneriske udtryk, når hver kunstner udtrykker sig helt frit!

Ved salg af de udstillede artmoney går 100% til kunstneren.

For at lette regnskabet, så anbefales det at betale med Mobile Pay direkte til kunstneren ved salg. Hvis du ikke har Mobile Pay, så overføres beløbet senere på netbank.

 

Send mig derfor:

Mobile Pay telefonnummer

eller

dine bankoplysninger

Din e-mail adresse og evt. telefonnummer

Send også dit navn og din adresse, hvortil jeg kan returnere dine artmoney!

 

Tilmeld event til kunstmessen, CPH Art Space, 2021 på Facebook:

https://www.facebook.com/events/973100669858880

 

Venlig hilsen

Lars Christian Kræmmer

www.artmoney.org

Tlf.: 24251777

 

ENGLISH TRANSLATION

Invitation to exhibit ARTMONEY at the art fair, CPH Art Space, 2021

Artmoney rents a large stand at the prestigious art fair, CPH Art Space, and now it is open for REGISTRATION!

The Artmoney stand is located at the entrance to the art fair, where we look forward to meeting the guests both when they enter and when they leave the fair.

2021 marks the fourth year of participation, so we know what to expect - lots of visitors, lots of sales and lots of conversations about art!

This year, the theme is OPEN, and each artist will be exhibited individually among the many art money artists in this group show.

See you at CPH Art Fair on 13-15. August, 2021.

Docken, Færgehavnsvej 35, Copenhagen

Read more about CPH Art Space here: www.cphartspace.dk

 

Here's how you JOIN:

You can participate with 10 artmoney, which you send to: (Deadline August 2nd)

Lars Kraemmer

Krpr. Sofies Vej 7, 3th

2000 Frederiksberg

Denmark

 

The price for participation is DKK 375 (Euro 50 / US$60). The amount covers space rental, return shipping, etc. No commission is charged on the sale of artmoney.

Please pay the amount to the Artmoney.org net bank at:

IBAN: DK24 2000 6268 1123 14

BIC: NDEADKKK

Remember to write your full name on the deposit!

 

The idea of ​​the exhibition is to demonstrate the diversity of the artistic expression when each artist expresses himself completely freely!

When selling the exhibited artmoney, 100% goes to the artist.

 

The money from sales will be transferred later to online bank.

Therefore, please send me your bank details (IBAN + BIC)

Send me your e-mail address and possibly phone number, so I can reach you.

Also send your name and address to which I can return your artmoney!

 

Register event for the art fair, CPH Art Space, 2021 on Facebook:

https://www.facebook.com/events/973100669858880

 

Sincerely

Lars Christian Kræmmer

www.artmoney.org

Phone: +45 24251777

Foto fra ARTMONEY standen på CPH Art Fair, 2020 / Photo from the ARTMONEY stand at the CPH Art Fair, 2020

 

 

 

Location:
Docken, Færgehavnsvej 35, København
Date:
Event admin: Lars Christian ...
Contact participants