Jan Ceesay Dalmose's picture
Nimtofte
Denmark
Tel: +45 71177774
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

Jeg er en Billedkunstner fra Danmark som har tegnet og malet det meste af mit liv. Jeg vil gerne dele og sælge mine ArtMoney som primær er  klovne med forskellige udtryk. Jeg elsker klovnen og alle de måder de kan være på og udtrykke sig. Der er vist en klovn i os alle sammen. Men der er bare en ting jeg aldrig vil male og det er de uhyggelige klovne. Snart får jeg 4 kæmpe klovne, der er malet på begge sider på store træplader  ca. 1 meter x 1,20 cm   . hængt op på Skejby Sygehus nye Børneafdeling for bl.a. kræftramte børn. Alt salg   af mine ArtMoney går pengene ubeskåret til De Danske Hospitals Klovne som jeg gerne vil støtte da de gør et fantastisk stykke arbejde for de syge børn og voksne rundt på de danske hospitaler , plejehjem og lignende.

I am a visual artist from Denmark who has drawn and painted most of my life. I would like to share and sell my ArtMoney which are primarily clowns with different terms. I love the clown and all the ways they can be and express themselves. There is a clown in all of us. But there is just one thing I will never paint and those are the creepy clowns. Soon I get 4 giant clowns painted on both sides on large wooden boards approx. 1 meter x 1.20 cm. hung up at Skejby Hospital's new Children's Department for sick children with cancer. All sales of my ArtMoney goes to the Danish Hospitals Clowns which I would like to support as they do a fantastic job for the sick children and adults around the Danish hospitals, nursing homes and the like.