Sofia Talulah's picture
Nykøbing Falster
Denmark
Tel: +45 27330022
Rating as buyer/seller:
0
No votes yet

Facebook: facebook.com/alcyone

Instagram: alcyone_artgallery

Webshop: www.alcyone.dk

Artist Sofia Talulah Svensson, (formerly Sofie Maar), born 1973 in Copenhagen.

Sofia Talulah has exhibited in many places in Denmark and around the world, including the Danish Culture Institute in Brussels, Kings Street Gallery in Amsterdam, Eskilstuna Museum in Sweden, Politikens Hus and Egmont Kunstforening etc.

Her works of art are inspired by specific atmospheres and places, from time periods and the streets of today's big cities, from architecture to the Street Art environment in London..

In Sofia Talulah's visual universe, it's about opening your eyes and rediscovering the world. She describes herself as a colorful girl with an inner desire and urge to convey what we easily overlook or take for granted. In her works, she illuminates places from new angles in fragmented snapshots, where characteristic details come into focus..

Sofia Talulah has created a concept called "Corporate Art", where a company can have its identity performed in an artistic portrait.

Most recently, she has created the concept of "Healing Art", where she create icon-like paintings of well-known religious figures such as the Mother Mary and Kuan Yin. In it, she programs the person's energy into the artwork, so that the artwork also serves as an energy tool for healing and inspiration.

Sofia Talulah was born and raised in Copenhagen, Denmark and currently lives in Nykøbing Falster where she has her artistic work and studio.

 

IN DANISH:

Kunstner Sofia Talulah Svensson, (tidligere Sofie Maar), f. 1973 i København.

Sofia Talulah har udstillet mange steder i Danmark og rundt omkring i verden, blandt andet Det Danske Kultur Institut i Bruxelles, Kings Street Gallery i Amsterdam, Eskilstuna Museum i Sverige, Politikens Hus og Egmont Kunstforening mm.

Hendes kunstværker er inspireret af specifikke stemninger og steder, fra tidsperioder og nutidens storbyers gader – lige fra arkitektur til Street Art miljøet i London.

I Sofia Talulah´s billedunivers handler det om at åbne øjnene og opdage verden på ny. Hun betegner sig selv som en farveglad pige med en indre lyst og trang til at formidle det, vi nemt overser eller tager for givet. I sine værker belyser hun steder fra nye vinkler i fragmenterede øjebliksbilleder, hvor karakteristiske detaljer kommer i fokus.

Sofia Talulah har skabt et koncept der hedder "Virksomhedskunst", hvor en virksomhed kan få udført sin identitet i et kunstnerisk portræt.

Senest har hun skabt konceptet "Healingskunst", hvor hun udformer ikon-agtige malerier af kendte religiøse figurerer som f.eks. af Jomfru Maria og Kuan Yin. Heri programmerer hun personens energi ind i selv kunstværket, så kunstværket også fungerer som et energiværktøj for healing og inspiration.

Sofia Talulah er født og opvokset i København og bor pt. i Nykøbing Falster hvor hun har sit kunstneriske virke og atelier.